Västerviks kommun

Sharad Bhatt

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Västervik Biogas AB Ordförande