Västerviks kommun

Sharad Bhatt

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Västervik Biogas AB Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare