Västerviks kommun

Lennart Petersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunens revisorer Vice ordförande