Västerviks kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ersättare
Socialnämnden Ledamot