Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare