Kjell-Åke Larsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot