Västerviks kommun

Maud Ärlebrant

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot