Västerviks kommun

Ruth Piatek-Wallin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot
Miljö- och Byggnadsnämnden Ledamot
Västerviks Bostads AB Ordförande