Ruth Piatek-Wallin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västerviks Bostads AB Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare