Andreas Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot