Västerviks kommun

Tomas Sundell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Barn- och Utbildningsnämnden Ledamot