Hans-Jörgen Petersen

  • Hans-Jörgen Petersen
  • Moderaterna Moderaterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Valnämnd Ordförande