Börje Nordström

  • Börje Nordström
  • Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kalmarsundskommissionen Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Västerviks Bostads AB Ledamot