Ewa Ståhl

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ledamot
Socialnämndens sociala utskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot