Lennart Engren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västervik Miljö & Energi AB Ledamot
Västerviks KraftElnät AB Ledamot