Malin Sjölander

  • Malin Sjölander
  • Moderaterna Moderaterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot