Marianne Hennel

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Samordningsförbundet i Kalmar län Personlig ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämndens sociala utskott Ledamot
Socialnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot