Västerviks kommun

Mariann Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot