Västerviks kommun

Mariann Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Ledamot