Jenny Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot