Västerviks kommun

Sven-Gunnar Edström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västervik Resort AB Ledamot