Kenneth Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Västervik Resort AB Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot