Tomas Kronståhl

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
TjustFastigheter AB Vice ordförande