Anne-Marie Norman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västervik Resort AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot