Fredrik Lindström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare