Fredrik Lindström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare