Västerviks kommun

Fredrik Lindström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ersättare