Elin Landerdahl

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ordförande