Elin Landerdahl

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ordförande
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Kommunförbundet i Kalmar län Ombud