Västerviks kommun

Elin Landerdahl

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnden 2:e vice ordförande