Mats Hasselquist

  • Mats Hasselquist
  • Ej partiansluten Ej partiansluten Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västervik Miljö & Energi AB Ordförande
Västerviks KraftElnät AB Ordförande