Västerviks kommun

Veikko Kärki

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot
TjustFastigheter AB Ordförande