Västerviks kommun

Leif Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och Utbildningsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot