Leif Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Ungdomsrådet Ledamot