Västerviks kommun

Dan Larsen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Västerviks Bostads AB Ledamot
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Valnämnd Ersättare
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot