Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Valnämnd Ledamot
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot