Jon Sjölander

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Västervik Resort AB Ordförande
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot