Västerviks kommun

Börje Lund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västerviks KraftElnät AB Ledamot
Västervik Miljö & Energi AB Ledamot
Valnämnd Ersättare