Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Ledamot