Jonas Jalkteg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Ordförande
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot