Västerviks kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Ledamot