Västerviks kommun

Jonas Jalkteg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Ledamot