Västerviks kommun

Jonas Jalkteg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor Ledamot