Susanne Jahn Stackelberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare