Susanne Stackelberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunens revisorer Vice ordförande