Västerviks kommun

Hans Ellervik

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Styrgrupp för Energi- och klimatstrategi och Renhållningsordning Ledamot
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot