Daniel Gynnerfelt

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot