Douglas Blomberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Miljö- och Byggnadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare