Douglas Blomberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare