Harald Hjalmarsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Vice ordförande
Smålandshamnar AB Ersättare
Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunförbundet i Kalmar län Ledamot
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunstyrelsens utskott för tillväxt- och hållbarhetsfrågor Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande