Harald Hjalmarsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunförbundet i Kalmar län Ledamot
Kommunstyrelsen Ordförande
Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum Ledamot
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande