Västerviks kommun

Marcus Fridlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Ungdomsrådet Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum Ersättare