Marcus Fridlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande